Dariusz Karwiński

Dariusz Karwiński – pułkownik rezerwy; analityk Polskie Towarzystwa Geostrategicznego. Jest mediatorem, był między innymi planistą i ekspertem w dziedzinie bezpieczeństwa, brał udział w misjach wojskowych. Został odznaczony Gwiazdą Afganistanu i Gwiazdą Iraku.

Dariusz Karwinski – colonel in reserve; senior fellow of the Polish Geostrategic Society. He is a mediator, among other things he was a planner and security expert, he took part in military missions. He was awarded the Star of Afghanistan and the Star of Iraq.

Powrót do góry