O nas

Polskie Towarzystwo Geostrategiczne (PTGS) jest ogólnopolskim towarzystwem naukowym, którego celem jest rozwój badań naukowych i popularyzacja w zakresie: geostrategii, geopolityki, studiów strategicznych i badań nad bezpieczeństwem międzynarodowym. Siedzibą władz jest Częstochowa.

Jako stowarzyszenie naukowe działa nieprzerwanie od rejestracji w dniu 23 października 2007 r. (przez pierwsze lata jako Instytut Geopolityki), przechodząc od badań teoretycznych, związanych z teorią i historią myśli geopolitycznej, w stronę aktualnych zagadnień i analiz geostrategicznych (w tym geopolitycznego ryzyka inwestycyjnego i strategicznych gier decyzyjnych).

W tracie swojego trwania stowarzyszenie zrealizowało i realizuje szereg przedsięwzięć naukowych i popularnonaukowych takich jak 1) wydawanie czasopism: “Geopolityka” (2008-2009), “Przegląd Geopolityczny” (2009-2016), “Nowa Geopolityka” (2019-dziś), “Geostrategia” (2020); 2) wydawanie monografii naukowych (do tej pory nakładem stowarzyszenia ukazało się ponad 40 książek poświęconych geostrategii i geopolityce – część z nich można nabyć w formie elektronicznej w naszym sklepie); 3) organizacja konferencji i sympozjów naukowych; 4) organizacja kursów, szkoleń, w tym współorganizacja pierwszych w Polsce studiów podyplomowych z zakresu geopolityki i geostrategii.

Kierownictwo Polskiego Towarzystwa Geostrategicznego:
Dr Przemysław Furgacz (wiceprezes ds. geoekonomii)
Dr Michał Siudak (wiceprezes ds. studiów wschodnich)
Prof. dr hab. Mirosław Sułek (wiceprezes ds. studiów strategicznych)
Dr Leszek Sykulski  (prezes zarządu)
Dr Mateusz Wiliński (wiceprezes ds. studiów zachodnich)
Andrzej Włusek (sekretarz)
Prof. dr hab. Andrzej Zapałowski (przewodniczący Rady Naukowej)

 

Dane stowarzyszenia:

Polskie Towarzystwo Geostrategiczne
Al. Pokoju 1 lok. 47
42-207 Częstochowa
https://geostrategia.edu.pl/
Email: kontakt@geostrategia.edu.pl

KRS: 0000291262
NIP: 9492124651
REGON: 240798271

Numer konta bankowego w PLN (mBank): 96 1140 2004 0000 3802 8015 4613

Powrót do góry