O nas

Polskie Towarzystwo Geostrategiczne (PTGS) jest ogólnopolskim towarzystwem naukowym, którego celem jest rozwój badań naukowych i popularyzacja w zakresie: geostrategii, geopolityki, studiów strategicznych i badań nad bezpieczeństwem międzynarodowym. Siedzibą władz jest Częstochowa.

Jako stowarzyszenie naukowe działa nieprzerwanie od rejestracji w dniu 23 października 2007 r. (przez pierwsze lata jako Instytut Geopolityki), przechodząc od badań teoretycznych, związanych z teorią i historią myśli geopolitycznej, w stronę aktualnych zagadnień i analiz geostrategicznych (w tym geopolitycznego ryzyka inwestycyjnego i strategicznych gier decyzyjnych).

W tracie swojego trwania stowarzyszenie zrealizowało i realizuje szereg przedsięwzięć naukowych i popularnonaukowych takich jak 1) wydawanie czasopism: “Geopolityka” (2008-2009), “Przegląd Geopolityczny” (2009-2016), “Nowa Geopolityka” (2019-dziś), “Geostrategia” (2020); 2) wydawanie monografii naukowych (do tej pory nakładem stowarzyszenia ukazało się ponad 40 książek poświęconych geostrategii i geopolityce – część z nich można nabyć w formie elektronicznej w naszym sklepie); 3) organizacja konferencji i sympozjów naukowych; 4) organizacja kursów, szkoleń, w tym współorganizacja pierwszych w Polsce studiów podyplomowych z zakresu geopolityki i geostrategii

 

Dane stowarzyszenia:

Polskie Towarzystwo Geostrategiczne
Al. Pokoju 1 lok. 47
42-207 Częstochowa
https://geostrategia.edu.pl/
Email: kontakt@geostrategia.edu.pl

KRS: 0000291262
NIP: 9492124651
REGON: 240798271

Numer konta bankowego w PLN (mBank): 96 1140 2004 0000 3802 8015 4613

Powrót na górę