Strategia 4.0 dla Rzeczypospolitej

Strategia 4.0 dla Rzeczypospolitej

Strategia 4.0 dla Rzeczypospolitej, opracowywana jest przez analityków Polskiego Towarzystwa Geostrategicznego pod przewodnictwem dra Leszka Sykulskiego.

Projekt obejmuje opracowanie profesjonalnej, nowoczesnej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP i Doktryny Bezpieczeństwa Informacyjnego.

Strategia 4.0 oparta jest na fundamentach związanych z suwerennością kulturową, prowadzeniem polityki zagranicznej, funkcjonowaniem tajnych służb i kierunkami rozwoju sił zbrojnych RP.

Projekt jest odpowiedzią na zagrożenia takie jak: dywersja ideologiczna, podmywanie tożsamości narodowej i spójności społecznej, zagrożenia ze strony czynników państwowych i ponadnarodowych.

Prezentacja wstępnych założeń strategii: https://www.youtube.com/watch?v=UN4rOuMHQqc.

Zachęcamy do wsparcia finansowego projektu: https://zrzutka.pl/strategia.

Powrót do góry