Czasopismo

Rocznik “Geostrategia” jest recenzowanym czasopismem naukowym ukazującym się w wersji elektronicznej od 2020 r. Jest wpisany do rejestru dzienników i czasopism w Sądzie Okręgowym w Częstochowie. Teksty do pierwszego numeru przyjmujemy do 31 XII 2020 pod adresem: kontakt@geostrategia.edu.pl. Od stycznia 2021 r. teksty będziemy przyjmować w systemie ciągłym i po uzyskaniu pozytywnych dwóch recenzji publikować na stronie (cały tom ukazywać się będzie każdego roku w grudniu).

Redaktor naczelny: dr Leszek Sykulski
Sekretarz redakcji: Andrzej Włusek

 

Powrót do góry