Czasopismo

Rocznik “Geostrategia” jest recenzowanym czasopismem naukowym ukazującym się w wersji elektronicznej od 2020 r. Jest wpisany do rejestru dzienników i czasopism w Sądzie Okręgowym w Częstochowie. Teksty do pierwszego numeru przyjmujemy do 30 XI 2020 pod adresem: leszek.sykulski@geostrategia.edu.pl.

Back to top