Rocznik GEOSTRATEGIA – teksty przyjmujemy do 30 XI

Rocznik GEOSTRATEGIA – teksty przyjmujemy do 30 XI

Nadesłane artykuły nie powinny być wcześniej publikowane w żadnym czasopiśmie. Każdy tekst każdorazowo redakcja będzie poddawać weryfikacji w podwójnej, zewnętrznej, anonimowej recenzji.

Maksymalna objętość artykułu nie powinna przekraczać 1,5 arkusza wydawniczego (60 tys. znaków ze spacjami, ok. 30 stron maszynopisu). Język publikacji: polski lub angielski.

Wymagamy zamieszczenia w artykule abstraktu (do 300 słów) i słów kluczowych (max. 5) w języku polskim i angielskim oraz krótkiej noty o autorze (do 500 znaków ze spacjami).

Wymogi_edytorskie_Geostrategia

Adres nadsyłania tekstów: redakcja@geostrategia.edu.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powrót na górę